Doelstellingen

Stichting Amsterdams Centrum 30 juni-1juli heeft de volgende doelen:

  • Het organiseren van activiteiten rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam en de bewustwording en betrokkenheid onder de Amsterdammers ten aanzien van de historische verbondenheid op dit punt te bevorderen en te stimuleren.
  • Het ontwikkelen, produceren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan een brede maatschappelijke ontwikkeling en participatie van de Afro-Surinaamse doelgroep in Amsterdam en omstreken.
  • Bijdragen aan het bevorderen van sociale cohesie in Amsterdam en omstreken, door middel van het verlenen van diensten en ondersteuning aan algemene instituties en aan groepen en individuen uit de doelgroep Afro-Surinamers.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties om de voorgaand omschreven doelen te bereiken.